Mengapa Piawaian DOT Diharamkan di Malaysia: Kelemahan dan Kejadian Kontroversi DOT

Mengapa Piawaian DOT Diharamkan di Malaysia: Kelemahan dan Kejadian Kontroversi DOT

Pada suatu masa, piawaian DOT (Department of Transportation) telah menjadi standard utama bagi topi keledar motosikal di Amerika Syarikat. Namun, Malaysia telah memilih untuk tidak mengiktiraf piawaian ini dan menggunakan piawaian ECE (Economic Commission for Europe) sebagai standard keselamatan topi keledar. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada larangan penggunaan piawaian DOT di Malaysia, termasuk kelemahan dalam piawaian itu sendiri dan beberapa kejadian kontroversi yang melibatkan kegagalan beberapa topi keledar yang diuji untuk memenuhi standard DOT yang sebenarnya.


Kelemahan dalam Piawaian DOT

Piawaian DOT memiliki beberapa kelemahan yang telah menjadi perhatian di kalangan pihak berkepentingan dan mungkin telah mempengaruhi keputusan Malaysia untuk tidak mengiktirafnya. Beberapa kelemahan yang ditemui dalam piawaian DOT adalah:

  • Ketidaksempurnaan Ujian: Terdapat kritikan bahawa piawaian DOT tidak melibatkan ujian yang cukup ketat dan menyeluruh dalam mengukur ketahanan dan keselamatan topi keledar. Ujian hentaman dan kestabilan dianggap tidak memadai untuk memastikan perlindungan yang memadai.
  • Ketidaklengkapannya dalam Bidang Pandangan: Kelemahan dalam piawaian DOT juga termasuk kekurangan dalam mempertimbangkan faktor bidang pandangan dan kualiti visor pada topi keledar. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan pengendara motosikal dan meningkatkan risiko kecelaruan atau ketidakselesaan semasa menunggang.


Kontroversi terkait Kegagalan Piawaian DOT

Selain kelemahan dalam piawaian itu sendiri, beberapa kejadian kontroversi telah mengemuka di mana topi keledar yang diuji tidak memenuhi standard DOT yang sebenarnya. Beberapa kejadian ini termasuk:

  • Kelemahan Struktur: Beberapa kes kegagalan dalam ujian struktur topi keledar DOT telah diperhatikan, di mana topi keledar yang sepatutnya memenuhi standard tidak mampu menahan benturan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pemakainya.
  • Kualiti Bahan: Terdapat laporan tentang topi keledar yang diuji dan mendapat penandaan DOT, tetapi pada ujian lanjutan didapati bahan yang digunakan tidak memenuhi piawaian kekuatan yang sepatutnya. Ini menimbulkan keraguan terhadap integriti piawaian DOT dan kebolehpercayaannya sebagai ukuran keselamatan yang efektif.


Keputusan Malaysia dan Penggunaan Piawaian ECE

Melalui SIRIM, Malaysia telah membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf piawaian DOT dan memilih piawaian ECE sebagai standard utama untuk topi keledar. Keputusan ini mungkin berdasarkan kelemahan yang ditemui dalam piawaian DOT dan juga kejadian kontroversi yang mempengaruhi kepercayaan terhadap keberkesanan piawaian tersebut.

Dalam upaya untuk memastikan keselamatan yang maksimum bagi penunggang motosikal di Malaysia, penggunaan piawaian ECE yang telah terbukti dan diiktiraf secara global menjadi pilihan yang lebih diutamakan. Dengan mematuhi piawaian ECE, penunggang motosikal dapat memperoleh topi keledar yang telah melalui prosedur pengujian yang ketat dan menawarkan perlindungan yang optimal dalam keadaan kemalangan.


Kesimpulan

Keputusan Malaysia untuk tidak mengiktiraf piawaian DOT dalam prosedur pengujian topi keledar di SIRIM adalah hasil daripada kelemahan dalam piawaian tersebut dan beberapa kejadian kontroversi yang melibatkan kegagalan topi keledar yang diuji untuk memenuhi standard DOT yang sebenarnya. Dalam menjaga keselamatan penunggang motosikal di Malaysia, penggunaan piawaian ECE sebagai standard utama memberikan perlindungan maksimum dan kepercayaan kepada pengguna topi keledar.